Radovi objavljeni u zbornicima radova znanstveno-stručnih domaćih i inozemnih skupova

 

1.
Igor Čatić, Krešimir Buntak: Konstruiranje kalupa za injekciono prešanje plastomera pomoću modula standardno kučište, 11.dani DPG 1993
2. D.Kereković, K.Buntak, B. Dautović: BIS machine. Authors solution, Cultural heritage in the face of threats in war and peace time, The international conference organized on the occasion of 50th anniversary of signing of the Hague convention for the protection of cultural propet in the of armed conflict, Warsaw, 13-15May 2004.
3.

K.Buntak: Značaj i uloga kontrolinga u sustavima upravljanja kvalitetom, 7. međunarodni simpozij o kvaliteti HDMK,  Zbornik radova (ISBN953-6619-18-0), Solaris – Šibenik, 24.-26.10.2005.

4.

S.C. Miljević, K.Buntak: Pravni aspekti kao novi uvjet u postupku uvođenja norme ISO 9001:2000 i auditiranja, 7. međunarodni simpozij o kvaliteti HDMK,  Zbornik radova (ISBN953-6619-18-0), Solaris – Šibenik, 24.-26.10.2005.

5.

Krešimir Buntak: Mjesto i uloga planiranja u upravljanju kvalitetom, Kvalitet 3-4 (2006), Beograd, 55-57

6.

Bonaventura Maciej Pawlicki, Davorin Kereković, Krešimir Buntak, Branko Dautović, Amir Šečerkadić, Ivo Sjauš: „BIS MACHINE - Integral system of new technologies development and use in production, reproduction and protection of culture and nature monuments as well as in development of other replicates of natural and artificial objects“ ,Proceedings of Conference „Corridor Vc“,Osijek 2004.g.

7.

Davorin Kereković,  Krešimir BuntakBranko Dautović, Amir Šečerkadić, Ivo Sjauš:  “BIS Machine“,
„Geographical Information Systems in Research and Practice“, Zagreb 2004.

8.

Krešimir Buntak, Davorin Kereković:  “Informatika a ochrona dobr kultury“,  Seminarium naukowe-presentation, Univ. Of Silesia, maj 2005.

9.

Antun Benčić, Krešimir Buntak: Statističke metode za donošenje odluka u području upravljanja rizicima8. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Brijuni, 14.-16. svibanj 2007.

10.

Vlasta Čizmić, Krešimir Buntak: Proces gospodarenja otpadom8. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Brijuni, 14.-16. svibanj 2007.

11.

Nikola Knego, Jasna Špoljar Kasabašić, Krešimir Buntak, Paško Melvan: Nacionalne nagrade za kvalitetu kao značajke kulture kvalitete8. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Brijuni, 14.-16. svibanj 2007.

12.

Katarina Gaži-Pavelić, Krešimir Buntak: Kvaliteta kao temelj poslovnog odlučivanju u marketingu, prodaji i nabavi, 9. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Zadar, 21.-23. travanj 2008.

13.

Vlasta Čizmić, Krešimir Buntak, Tihomir Babić: Korist od društveno odgovornog ponašanja poduzeća na području zaštite okoliša, 9. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Zadar, 21.-23. travanj 2008.

14.

Antun Benčić, Krešimir Buntak, Tihomir Babić: Statistički alati za analizu aspekata okoliša u sustavu upravljanja okolišem, 9. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Zadar, 21.-23. travanj 2008.

15.

Slavomir C. Miljević, Krešimir Buntak: Funkcionalni i strukturni nesklad između zakona o hrani i haccp, 9. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Zadar, 21.-23. travanj 2008.

16.

Vlasta Čizmić, Krešimir Buntak, Tihomir Babić: Korist od društveno odgovornog ponašanja poduzeća na području zaštite okoliša, 9. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Zadar, 21.-23. travanj 2008.

17.

Krešimir Buntak, Tihomir Babić, Antun Benčić: Primjena SWOT analize u sustavima upravljanja kvalitetom, 9. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Zadar, 21.-23. travanj 2008.

18.

Krešimir BuntakZdenko Adelsberger, Tihomir Babić: Financijski aspekti u sustavima upravljanja kvalitetom, Kvalitet 1-2, Beograd 2009, str. 56-58

19.

Zdenko Adelsberger, Krešimir Buntak: Zajednički kriteriji kao zahtjevi za integraciju sistema upravljanja, 1-2, Beograd 2009, str. 59-61

2010. godina
20.

Carla Vukelić, Krešimir Buntak: Utjecaj suvremenog projektnog menadžmenta na implementaciju sustava upravljanja kvalitetom, 10. Hrvatska konferencija o kvaliteti I 1. Znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu, Zbornik radova - CD(ISSN 13347853), Šibenik 2010

21.

Valentina Peruša, Krešimir Buntak: Kompetencije – zahtjev nove revizije norme ISO 9001:2008, 10. Hrvatska konferencija o kvaliteti I 1. Znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu, Zbornik radova - CD(ISSN 13347853), Šibenik 2010.

22.

Josipa Alerić, Krešimir Buntak, Antun Benčić: Akreditacija umjernih I ispitnih laboratorija Državnog zavoda za mjeriteljstvo, 3. Savjetovanje Iskustva laboratotija u primjeni HRN EN ISO/IEC 17025, Zbornik radova – CD(ISBN 978-953-7124-04-5), Lošinj 2010.

23.

mag. Andreja Marcetić, Krešimir Buntak: Unapređivanje odgojno – obrazovnog rada u učeničkim domovima kroz razvoj poduzetničke kompetencije, revija Iskanja, 2010. br. 37-38, str. 68-74 (ISSN 0352-3233)

24.

Krešimir BuntakMjeriteljstvo i trgovina (1. dio), Suvremena trgovina, 2010. br. 4., str. 28-30, ISSN: 1330-0180.

25.

Krešimir Buntak: Mjeriteljstvo I trgovina (2. dio), Suvremena trgovina, 2010. br. 5., str. 34-38, ISSN: 1330-0180.

26.

Krešimir Buntak, Zdenko Adelsberger: Utjecaj upravljanja intelektualnim kapitalom na konkurentnost organizacija upravljanih kvalitetom, XII Naučno stručni skup, Vrnjačka Banja, 25.-26. 11. 2010., ISBN: 978-86-909341-1-9

27.

Zdenko Adelsberger, Krešimir BuntakDejan Adelsberger : Kvalitativna metodologija procjene rizika I ISO 31000, XII Naučno stručni skup, Vrnjačka Banja, 25.-26. 11. 2010., ISBN: 978-86-909341-1-9.

28.

Krešimir BuntakNOVI PRAVCI RAZVOJA DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO, 17.  Savjetovanje stručnjaka konditorske industrije Hrvatske, Malinska,  studeni 2010.

29.

Krešimir BuntakKrešimir Pekić: Razvoj zakonskog mjeriteljstva u Republici Hrvatskoj, Metrology of Bosnia and Herzegovina on its way to EU integration, Sarajevo 6.-7. 12. 2010.

2011. godina
30.

Krešimir BuntakLjetno računanje vremena, Suvremena trgovina, 2011. br. 1., str. 36-41; ISSN: 1330-0180.

31.

Carla Vukelić Černoh, Krešimir Buntak, Jadran Šundrica: Projektni menadžment u sustavima upravljanja kvalitetom, 11. Konferencija o kvaliteti, 2. Znanstveni skup HDK-a, Vodice, 12.-14. svibnja 2011., ISSN: 1334-7691

32.

Krešimir Buntak2. međunarodna konferencija o mjeriteljstvu „Odmjereno u Europu“, Suvremena trgovina, 2011. br. 3., str. 24-26, ISSN: 1330-0180.

33.

Krešimir Buntak, Zdenko Adelsberger, Dejan Adelsberger: Kompetentnost – ključna karakteristika organizacije upravljane na načelima kvalitete, Kvalitet, broj 7-8 2011., str. 33-35, ISSN 0354-2408, UDC 006+658.5.

34.

Zdenko Adelsberger, Krešimir Buntak, Dejan Adelsberger: Edukacija za menađere i auditore sistema upravljanja prema eoq shemi i stanje u praksi, Kvalitet, broj 7-8 2011., str. 75-78, ISSN 0354-2408, UDC 006+658.5.

35.

Jadranka Rukavina, Krešimir BuntakPoster prezentacija - Osiguravanje kvalitete rezultata paralelnim ispitivanjem referentnog materijala i ispitnog uzorka, Program savjetovanja – Uloga i značaj laboratorija u sustavu zakonskog mjeriteljstva Republike Hrvatske

36.

Zdenko Adelsberger, Krešimir Buntak, Dejan Adelsberger: Mjerenje učinkovitosti informacijske sigurnosti, XIII. Naučno stručni skup: Sistem kvaliteta – uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Vrnjačka Banja, 24.-26.11.2011.

37.

Krešimir Buntak, Zdenko Adelsberger, Ana Trajković, Dejan Adelsberger: Utjecaj upravljanja intelektualnim kapitalom na organizacijsku kompetentnost, XIII. Naučno stručni skup: Sistem kvaliteta – uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Vrnjačka Banja, 24.-26.11.2011.

38.

Dejan Adelsberger, Zdenko Adelsberger, Krešimir BuntakPlaniranje i provođenje procesa auditiranja sustava upravljanja pomoću programa audit man, XIII. Naučno stručni skup: Sistem kvaliteta – uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Vrnjačka Banja, 24.-26.11.2011.

39.

Zdenko Adelsberger, Krešimir Buntak, Dejan Adelsberger: Operativni rizici kao temelj sistema upravljanja, XIII. Naučno stručni skup: Sistem kvaliteta – uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Vrnjačka Banja, 24.-26.11.2011.

2012. godina
40.

Dejan Adelsberger, dr. Zdenko Adelsberger, dr. Krešimir Buntak:
Planiranje i provođenje internog i eksternog audita ISMS pomoću softvera AUDITMAN, Zbornik radova - CD, 39. Nacionalna konferencija o kvalitetu i 7. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, 7.-9. 6. 2012.,
ISBN: 978 - 86 - 86663 - 83 - 2

41.

dr. Zdenko Adelsberger, dr. Krešimir Buntak, Dejan Adelsberger:
Auditiranje ISMS prema normama ISO 27 007 i ISO 27 008, Zbornik radova - CD, 39. Nacionalna konferencija o kvalitetu i 7. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, 7.-9. 6. 2012.,
ISBN: 978 - 86 - 86663 - 83 - 2

42.

dr. Krešimir Buntak, dr. Zdenko Adelsberger, dr. Ivan Nađ:
Utjecaj kvalitete proizvoda na poslovanje organizacije, Zbornik radova - CD, 39. Nacionalna konferencija o kvalitetu i 7. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, 7.-9. 6. 2012.,
ISBN: 978 - 86 - 86663 - 83 - 2

43.

dr. Ivan Nađ, dr. Zdenko Adelsberger, dr. Krešimir Buntak:
Procesni model organizacije privatne zaštite u svijetu Outsourcinga prema ISO 9001:2008, Zbornik radova - CD, 39. Nacionalna konferencija o kvalitetu i 7. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, 7.-9. 6. 2012.,
ISBN: 978 - 86 - 86663 - 83 - 2

44.

Nikola Protrka, Kristijan Marić, Krešimir Buntak:
Cyber-kriminal u tvrtkama i uloga ljudskih resursa u prevenciji, Zbornik radova VII. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sugurnost, Upravljanje ljudskim resursima i sigurnost, Čakovec, 14.-15. 6. 2012., ISSN: 1848-5251

45.

dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek, dr. sc. Marin Milković:
Djelovanje resursa na kvalitetno upravljanje poslovnim sustavima, Centar za kvalitet - Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet u Podgorici, 16. savjetovanje SQM 2012, 18.-19. 9. 2012.,
Kvalitet & izvrsnost, God. 1, broj 7-8. 2012., ISSN: 2217-852x

46.

dr. sc. Krešimir Buntak:
Motiviranost glavni pokretač učinkovitosti, Zagrebačka inicijativa- perspektive - nove ideje za krizna vremena, listopad 2012, god. 2, broj 3, ISSN: 1848-140X

47.

dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Davor Grgurević:
Utjecaj sustava motiviranja u funkciji konkurentnosti kvalitetno upravljanih organizacija, Zbornik radova - XIV. naučno stručni skup "Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost", Kruševac, Srbija, 28.-29. 11. 2012., ISBN 978-86-909341-5-7

48.

Ivana Drožđek univ.spec.oec, dr. sc. Krešimir Buntak, Davor Grgurević:
Utjecaj uspostave profitnih centara i sustava internih kontrola na povećanje kvalitete upravljanja organizacijom, Zbornik radova - XIV. naučno stručni skup "Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost", Kruševac, Srbija, 28.-29. 11. 2012., ISBN 978-86-909341-5-7

49.

dr. sc. Krešimir Buntak, Davor Grgurević, Ivana Drožđek univ.spec.oec:
Međusobni odnos logističkih i transportnih sustava, Tehnički glasnik, br. 2, prosinac 2012., ISSN 1864-6168

2013. godina
50. Ivana Drožđek, univ. spec. oec., dr. sc. Krešimir Buntak, Zvonimir Majić, dipl. oec:
Profitni centri i interne kontrole u funkciji učinkovitosti poslovanja, Ekonomski vjesnik, br.1/ 2013.,ISSN 0353 - 359x: CODEN EKVJEE / e-ISSN 1847-2206
51. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Droždek univ.spec.oec, Goran Lepen, bacc.ing.log:
SUKLADNOST TEHNIČKIH PROIZVODA I CE ZNAK
Tehnički glasnik, br. 4, Varaždin, prosinac 2013., ISSN 1846-6168
2014. godina
52. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Droždek univ.spec.oec, Marijana Košćak, bacc.ing.log:
METODOLOGIJA IMPLEMENTACIJE UPRAVLJANJA RIZICIMA FMEA METODOM
Tehnički glasnik, br. 1, Varaždin, ožujak 2014., ISSN 1846-6168
53. dr. sc. Antun Benčić, dr.sc.Krešimir Buntak, pred. Vesna Sesar: 
PREGLED MOGUĆNOSTI PRIMJENE MONTE CARLO METODE U PODRUČJU KRIZNOG UPRAVLJANJA
, Zbornik radova - 7. MEĐUNARODNA ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA "Dani kriznog upravljanja", Velika Gorica, 22.-23. svibanj 2014., ISBN 978-953-7716-56-1
54. dr. sc. Krešimir Buntak, Nikoleta Šuljagić, dipl.ing.prometa:
EKONOMIKA LOGISTIČKIH FUNKCIJA U PODUZEĆU
Tehnički glasnik, br. 4, Varaždin, prosinac 2014., ISSN 1846-6168
55.

dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Kaniški Jelena, bacc.ing.log:
IZRADA PRIRUČNIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA OKOLIŠEM NA PRIMJERU TVRTKE MACHIPER OPREMA, Tehnički glasnik, br. 4, Varaždin, prosinac 2014., ISSN 1846-6168

2015. godina
56. dr. sc. Krešimir Buntak, Nikoleta Šuljagić, dipl.ing.prometa:
UTJECAJ EKONOMIKE FUNKCIJA NA ODLUKU PROIZVODITI ILI KUPOVATI
Tehnički glasnik, br. 1, Varaždin, ožujak 2015., ISSN 1846-6168
57. pred. Vesna Sesar, dr.sc.Krešimir Buntak, Mateja Borlinić: 
PRIMJENA DUPONT SUSTAVA POKAZATELJA U PROCESU UPRAVLJANJA
, Tehnički glasnik, br. 1, Varaždin, ožujak 2015., ISSN 1846-6168
58. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Laura Čovran:
UPRAVLJANJE RAZVOJEM PROIZVODA
Tehnički glasnik, br. 1, Varaždin, ožujak 2015., ISSN 1846-6168
2016. godina
59. Doc. dr. sc. Krešimir Buntak, Vesna Sesar, univ.spec.oec., MBA, Matija Kovačić, bacc.oec:
BUSINESS PROCESS CONTROLLING
,
IV. International Conference QUALITY SYSTEM CONDITION FOR SUCCESSFULL BUSINESS AND COMPETITIVENESS PROCEEDINGS, Kopaonik, Srbija, 30 studenog - 2. prosinca 2016., ISBN 978-86-80164-04-5
2017. godina
60. Izv. prof. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Martinčević, univ. spec. oec., Tijan Šebestijan, mag. oec.:
APPLY OF THE 8D METHOD TO INCREASE THE LEVEL OF QUALITY MANAGEMENT WITHIN THE ORGANIZATION
18th International Symposium on Quality, Vodice, Croatia, March 22nd - 24th, 2017, ISBN: 978-953-8067-08-2
2018. godina
61. dr. sc. Krešimir Buntak, Maja Mutavdžija, dr. sc.. Ivana Stanić,
Primjena alata za određivanje konteksta organizacije, Kvalitet & izvrsnost, Broj 1-2/2018, ISSN 2217-852X,  
2019. godina
62. Krešimir Buntak, Matija Kovačić, Maja Mutavdžija:
UTJECAJ INDUSTRIJE 4.0 NA SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM,

19. Hrvatska konferencija o kvaliteti i 10. znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu; Vodice, 15.-18. svibanj 2019; ISSN: 1848-8633
63. Krešimir Buntak, Matija Kovačić, Maja Mutavdžija:
UTJECAJ INDUSTRIJE 4.0 NA LEAN MENADŽMENT: OD LEAN 1.0 DO LEAN 4.0,

19. Hrvatska konferencija o kvaliteti i 10. znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu; Vodice, 15.-18. svibanj 2019; ISSN: 1848-8633 
64. Miroslav Drljača, Krešimir Buntak,:
GENERIČKI MODEL INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA,

XXI NAUČNO STRUČNI SKUP "SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST" - ZBORNIK RADOVA, Kopaonik, Srbija, 27.11. – 29.11.2019., ISBN 978-86-80164-12-0
2020. godina
65. Krešimir Buntak, Matija Kovačić, Ivana Martinčević:
TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL COMPETENCE AS FOUNDATION FOR DIGITAL TRANSFORMATION,

21st International Symposium on Quality, Crikvenica, Hrvatska/Croatia, 18. – 20.ožujak.2020., ISSN 2670-8825 (Tisak/Print), ISSN 2670-8833 (CD-ROM)   
2021. godina
66. Krešimir Buntak, Matija Kovačić, Ernest Forjan:
Komparativna analiza norme ISO 45001:2018 i Zakona o zaštiti na radu,

22nd International Symposium on Quality / QUALITY – YESTERDAY, TODAY, TOMORROW / Poreč, Croatia, June 9th – 11th 2021, ISSN 2670-8825 (Tisak/Print), ISSN 2757-4903 (Online), ISSN 2670-8833 (CD-ROM) 

Galerija

Događanja koja slijede

Neka važnadogađanje koja uskoro slijede

Kontaktirajte nas

Adresa: Zagreb, Dugi dol 54
Telefon: 098 357 494
FAX:
E-mail: kresimir.buntak@inet.hr